Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładu górniczego

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładu górniczego

22 Czerwca 2017

W środę, 21 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z inicjatywy dyrektora urzędu, odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu zakładu górniczego  podziemnych zakładów górniczych oraz podmiotów w ruchu podziemnych zakładów górniczych wraz z kierownikami działów bhp.

Tematyka obrad dotyczyła bezpieczeństwa wykonywania robót górniczych w warunkach specyfiki reprezentowanych zakładów. Omówiono statystyki wypadków w górnictwie za okres od 2014 r. do dnia spotkania. Przedstawiono wnioski z prowadzonych przez OUG w Krakowie postępowań dotyczących ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2016 r. i 2017 r., a także wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom. Przedstawiciele służb bhp przedstawili wdrożone działania podjęte po wypadkach.

Kierownik ruchu zakładu drążącego tunel w realizowanej trasie S7 przedstawił zarys technologii tego drążenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanej obudowy górniczej.

Przedstawiciel ośrodka szkoleniowego omówił zagadnienia związane z ponoszoną odpowiedzialnością zawodową i karną w kontekście dokumentów występujących w ruchu zakładu górniczego.

Dyrektor OUG w Krakowie przedstawił najważniejsze zmiany w przepisach w związku  z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

do góry