Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu oraz przedstawicielami (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu oraz przedstawicielami służb bhp podziemnych zakładów górniczych

10 Marca 2010

W dniu 10 marca 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych oraz przedstawicielami służb bhp nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych.

Spotkanie otworzył i prowadził Dyrektor Urzędu mgr inż. Wojciech Jeziorowski. W czasie spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2009 r. w nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych,
  • zagadnienia dotyczące zaistniałych w 2009 r. wypadków, z uwzględnieniem wpływu "czynnika ludzkiego", zagrożeń naturalnych i technicznych występujących w nadzorowanych zakładach górniczych,
  • zagadnienia dotyczące chorób zawodowych, jakie wystąpiły w 2009 r. w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie.

W ramach dyskusji wyciągnięto wnioski dotyczące:

  • metod przeprowadzania szkoleń okresowych i sprawdzania posiadanych umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zakładów górniczych,
  • wprowadzenia do szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zagadnienia "czynnika ludzkiego" jako przyczyny powstawania wypadków,
  • promowania bezpiecznych zachowań przez pracowników zakładów górniczych.
do góry