Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu (..)

Spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego

10 Marca 2010

W dniu 10 marca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego. Głównym tematem spotkania były aktualne problemy działalności rzeczoznawczej w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Podczas spotkania poruszono temat zasad przyznawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego i obowiązki wynikające z posiadanego upoważnienia. Omówiono również nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w aspekcie badania przyczyn i okoliczności zdarzeń, jakie miały miejsce w KWK "Halemba", KWK "Borynia", KWK "Mysłowice-Wesoła" i KWK "Wujek".

Ponadto rzeczoznawcy przedstawili sprawozdania z prowadzonej działalności rzeczoznawczej w 2009 roku, uwzględniające:

  • analizę przeprowadzanych odbiorów technicznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej wraz siecią zasilającą,
  • stwierdzane nieprawidłowości występujące przy urządzeniach budowy przeciwwybuchowej,
  • pozytywne i negatywne aspekty działalności jako rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.
do góry