Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców

22 Czerwca 2018

W czwartek, 21 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd oraz z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r.;
  • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK Sośnica, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Bobrek - Piekary”;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.
do góry