Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Delegacja z Chin zapoznała się z funkcjonowaniem (..)

Delegacja z Chin zapoznała się z funkcjonowaniem polskiego nadzoru górniczego

22 Czerwca 2018

W piątek, 22 czerwca br. w Wyższym Urzędzie Górniczym gościła chińska delegacja pod przewodnictwem Yanga Fu – zastępcy Szefa Państwowej Administracji Bezpieczeństwa w Kopalniach Węgla.

W trakcie spotkania, które prowadził wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król, zapoznano gości z organizacją i kompetencjami organów nadzoru górniczego w Polsce, zasadami prowadzenia działalności kontrolnej przez urzędy górnicze i wynikami ich pracy za 2017 r. oraz zagrożeniami występującymi w polskim górnictwie. 

Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Piotr Karkula przedstawił dane statystyczne dotyczące wypadkowości w polskim górnictwie oraz omówił główne przyczyny wypadków, do których doszło w ostatnich latach w przemyśle wydobywczym.

Przedstawicieli chińskiej delegacji szczególnie interesowały zagadnienia dotyczące zagrożeń naturalnych występujących w polskich kopalniach, prowadzenia kontroli w zakładach górniczych, metodyki szkoleń inspektorów nadzoru górniczego oraz sankcji nakładanych na osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych.  

Strona chińska zadeklarowała chęć dalszej współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym w zakresie wymiany doświadczeń. Yang Fu – zastępca Szefa Państwowej Administracji Bezpieczeństwa w Kopalniach Węgla wyraził nadzieję, że następne spotkanie z przedstawicielami polskiego nadzoru górniczego odbędzie się w Chinach. Zapowiedział też wystosowanie oficjalnego zaproszenia dla polskiej delegacji.

 

do góry