Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

20 Czerwca 2013

19 czerwca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli KW S.A. i JSW S.A.
Podczas narady omówiono zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy w górnictwie. W trakcie prezentacji okoliczności i przyczyn wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2013 r. Przedstawił również propozycje rozwiązań uwzględniające właściwy dobór środków zabezpieczających przed zapłonem metanu przy mechanicznym urabianiu zwięzłych skał, w tym prawidłowe przewietrzanie wyrobisk, skuteczne układy zraszania noży oraz sposoby zabezpieczenia metanometrycznego. W czasie spotkania zaprezentowano "Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2012 r." wraz z posumowaniem i wnioskami skierowanymi do przedsiębiorców oraz organów nadzoru górniczego.

do góry