Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

3 Kwietnia 2017

30 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd oraz z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2016 r. oraz w dwóch miesiącach 2017 r.,
  • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Sośnica”,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzednich spotkań,
  • wchodzące w życie w dniu 1 lipca 2017 r. rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego.
do góry