Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

10 Kwietnia 2018

We wtorek, 10 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r.;
  • zamierzenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK Sośnica, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Bobrek - Piekary”;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności
    i przyczyn wypadków i zdarzeń;
  • odpowiedzialność prawną osób kierownictwa kopalni w aspekcie prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
do góry