Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

22 Marca 2019

W czwartek, 21 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas posiedzenie omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych;
  • działania podjęte przez OUG w Gliwicach, zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, w związku z niepokojącym wzrostem wypadkowości w zakładach górniczych w pierwszym okresie 2019 r.;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r.;
  • plany dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK „Budryk”, KWK Sośnica, KWK „Knurów-Szczygłowice”;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń;
  • uwagi do treści i załączników graficznych projektów zagospodarowania złoża;
  • zmianę przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., o dozorze technicznym, nakładającą na organy administracji publicznej obowiązek przekazywania jednostce dozoru technicznego informacji o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub wypadku związanym z jego eksploatacją.
do góry