Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

21 Marca 2019

W środę, 20 marca br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyło się spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Spotkanie w którym  uczestniczył przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, prowadził dyrektor OUG w Rybniku.   

Program spotkania obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wniosków i zaleceń, wynikających z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
 • omówienie wniosków na przyszłość, w tym zaproponowanych działań naprawczych po:
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym 7 września 2018 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice w Rybniku,
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym 27 października 2018 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku,
  • wypadku śmiertelnym zaistniałym 11 stycznia 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach;
 • przedstawienie informacji o:
  • tąpnięciu i wypadku zbiorowym (1 wypadek śmiertelny, 8 lekkich) zaistniałych 22 stycznia 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach,
  • tąpnięciu zaistniałym 8 lutego 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie;
 • omówienie wniosków kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku i w roku 2018, w tym w zakresie eksploatacji przenośników zgrzebłowych (podścianowych) i omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
do góry