Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

25 Września 2019

We wtorek, 24 września br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców. W obradach udział wziął również przedstawiciel Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych,
  • podjęte działania przez OUG w Gliwicach, zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, w związku z niepokojącym wzrostem wypadkowości w zakładach górniczych w trzecim kwartale 2019 roku,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r.,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

 Ponadto szczególną uwagę zwrócono na:

  • obowiązek zabezpieczania miejsca wypadku do czasu przeprowadzenia oględzin,
  • bezpieczne wykonywanie prac przy maszynach, urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w zakładach górniczych, a zwłaszcza załączania pod napięcie nowych instalacji.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Roman Sus

do góry