Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych oraz (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych oraz osobami pełniącymi funkcję służby mierniczo-geologicznej w zakładach górniczych

11 Marca 2021

We wtorek, 9 marca br. na platformie MS TEAMS odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji przedstawicieli kierownictwa, a także pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, osobami pełniącymi funkcję służby mierniczo-geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych;
  •  nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zakładów górniczych oraz w dokumentach przedkładanych do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku;
  • stosowanie w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Wydarzenie miało charakter szkoleniowy i obejmowało zakłady górnicze z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz obszarów morskich RP.

do góry