Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej

17 Marca 2021

We wtorek, 16 marca br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Staszic-Wujek w Katowicach, odbyło się 22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Piotr Wojtacha i Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba oraz  przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK Staszic-Wujek i KWK Mysłowice-Wesoła.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie od października 2019 r. do lutego 2021 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu oraz postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Ponadto szczegółowo przedstawiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w okresie od marca 2021 r. do końca III kwartału 2021 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry