Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych

3 Października 2013

3 października br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się cykliczna narada z kierownikami ruchu zakładów górniczych. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców oraz Kierownicy Ruchu Zakładów Górniczych nadzorowanych przez Urząd.
Podczas posiedzenia przedstawiono stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. Omówiono także zgodność prowadzenia robót górniczych z dokumentacjami, na podstawie których prace te są prowadzone.
Ponadto zostały poruszone zagadnienia dotyczące nadzoru i kontroli, w zakresie gospodarki złożem w procesie jej wydobywania oraz wpływu działalności górniczej na środowisko, w okresie obowiązywania koncesji i planu ruchu zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat zasad powiadamiania dyrektora OUG o nowych wyrobach i maszynach stosowanych po raz pierwszy w ruchu zakładu górniczego.

do góry