Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych.

3 Października 2013
W dniu 3 października 2013r. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Program narady, obejmował m.in.:
1. Stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych, z uwzględnieniem nadzorowanych przez tut. Urząd w minionym okresie 2013r. oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym wpływ tzw. "czynnika ludzkiego".
2. Podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach:
- wypadek śmiertelny, z dnia 8.08.2013r. w JSW S.A. KWK "Pniówek",
- wypadek zbiorowy (5 wypadków lekkich), z dnia 14.08.2013r. w JSW S.A. KWK "Krupiński",
- wypadku ciężkiego, z dnia 04.09.2013r. w JSW S.A. KWK "Pniówek".
3. Działania podjęte, w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa załogi transportowanej kolejkami spągowymi linowymi.
4. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w minionym okresie roku 2013.
do góry