Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów wykonujących (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

12 Kwietnia 2017

W środę, 12 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie o charakterze seminaryjno-szkoleniowym z udziałem kierowników ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Podczas obrad omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne, nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas kontroli zakładów oraz dokumentami przedkładanymi do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. Ponadto przedyskutowano problematykę stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r. oraz stanu bezpieczeństwa w górnictwie otworowym.

W spotkaniu uczestniczył Geolog Wojewódzki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące sporządzania projektów robót geologicznych przedkładanych do zatwierdzenia lub przyjęcia.

do góry