Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami zarządu, kierownikami (..)

Spotkanie z przedstawicielami zarządu, kierownikami działów oraz służbą BHP zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

12 Kwietnia 2017

W środę, 12 kwietnia br. z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu, kierownikami działów oraz służbą BHP zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w tym zakładzie górniczym,
  • przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych w I kwartale 2017 r. oraz wnioski wynikające z prowadzonych postępowań powypadkowych w poprzednich latach,
  • podjęte lub konieczne do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego.

Szczególną uwagę zwrócono także na odpowiedzialność osób kierownictwa i osób dozoru ruchu za działania profilaktyczne i prewencyjne w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie górniczym.

Dyrektor OUG w Lublinie zalecił wdrożenie wniosków profilaktycznych zmierzających do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom, sformułowanych w toku postępowania po wypadku śmiertelnym zaistniałym 1 marca 2017 r. w ścianie 5/VII/385.

do góry