Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy LW

27 Marca 2013

22 marca br. w Łęcznej odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Zasadniczym celem spotkania było uświadomienie społecznym inspektorom pracy jakie uprawnienia kontrolne posiadają w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i obowiązujących przepisów BHP w zakładzie górniczym. Zwrócono uwagę zebranym na możliwość uczestniczenia SIP w analizowaniu przyczyn powstania wypadków, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolowania stosowanych przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono:
- stan wypadkowości w zakładzie górniczym za 2012 r. w porównaniu do lat ubiegłych,
- przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych w ostatnim okresie w "Bogdance" i innych kopalniach węgla kamiennego,
- procedury wykonywaniu rabunku obudowy podporowej i przebudowy wyrobisk górniczych w aspekcie prawidłowej oceny stanu zagrożenia oraz ustaleń instrukcji i technologii wewnątrzzakładowych.

W spotkaniu uczestniczyło 34 Oddziałowych Inspektorów Pracy Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. w Bogdance.

do góry