Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla (..)

WUG: Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego

3 Kwietnia 2013

3 kwietnia br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego. Porządek obrad obejmował m. in. takie zagadnienia jak:
- stan bezpieczeństwa w KWK,
- wpływ motywacyjnego systemu wynagrodzeń na wzrost bezpiecznych zachowań pracowników.
Ponadto Grupa Robocza przygotowała opinię dla Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, proponując stosować opracowany katalog dobrych praktyk w zakładach przeróbki węgla kamiennego.

do góry