Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z pracownikami Departamentu Zwalczania (..)

Spotkanie z pracownikami Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

7 Lipca 2023

W czwartek, 6 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników urzędu z Włodzimierzem Rafalskim, kierownikiem Zespołu Terenowego ds. Interwencyjnych w Krakowie Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz pracownikami zespołu.

Podczas spotkania omówiono przypadki stwierdzanych podczas kontroli w zakładach górniczych nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem zobowiązań wynikających z wymaganych decyzji w zakresie środowiska, w tym szczególnie wiążących się z wykorzystywaniem odpadów w procesie rekultywacji gruntów po eksploatacji złóż.

Poruszono również kwestię nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, stwierdzonych w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników nadzoru górniczego w ramach postępowań w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji.

do góry