Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami branży górnictwa podziemnego

Spotkanie z przedsiębiorcami branży górnictwa podziemnego

22 Czerwca 2011
W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się spotkanie poświęcone rozpoznaniu potrzeb w zakresie zmian przepisów dotyczących podziemnego poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin. Spotkanie otworzył Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – Piotr Litwa.

W czasie spotkania, przedstawiono informacje o uchwalonej w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.
Omówiono również zagadnienia związane z aktami wykonawczymi do nowej ustawy dotyczącymi: treści planów ruchu, dokumentacji prowadzenia ruchu, klasyfikacji zagrożeń naturalnych, prowadzenia robót strzałowych, stosowania urządzeń elektrycznych (teletechnicznych, teleinformatycznych) w składach materiałów wybuchowych, w aspekcie przepisów wdrażających dyrektywę 2008/43/WE, stosowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej w podziemnych zakładach górniczych oraz działalności rzeczoznawczej w tym obszarze, ratownictwa górniczego. Przedstawiono także ramy prawne dla stosowania nowych technologii w zakresie działalności pod ziemią (geologiczne składowanie dwutlenku węgla oraz podziemne zgazowanie węgla).

Spotkanie było drugim w cyklu spotkań z przedsiębiorcami górniczymi, zaplanowanych w ramach "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010–2014".

Kolejne, we wrześniu br., będzie poświęcone górnictwu odkrywkowemu.
do góry