Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zgromadzenie Członków Górniczej Izby (..)

Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

27 Czerwca 2011
W dniu 27 czerwca br. w Katowicach odbyło się XXIII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, połączone z obchodami XX-lecia Izby. W spotkaniu udział wziął Prezes WUG dr inż. Piotr Litwa.
W programie spotkania znalazło się między innymi zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Izby w okresie sprawozdawczym oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. Przyjęto podstawowe kierunki działania Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej na okres od lipca 2011 r. do czerwca 2013 r. Wybrano Prezesa Izby, członków Rady Izby oraz członków Komisji Rewizyjnej.
do góry