Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami górniczymi prowadzącymi (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami górniczymi prowadzącymi wydobycie granitu z przeznaczeniem na bloki

16 Czerwca 2015

15 czerwca br. z inicjatywy dyrektora OUG we Wrocławiu, w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami górniczymi prowadzącymi wydobycie granitu z przeznaczeniem na bloki.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo zagadnienia i problemy prawne związane z obowiązkami przedsiębiorcy, sformułowanymi w przepisach ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz ustaw o odpadach i odpadach wydobywczych. W trakcie dyskusji szczególną uwagę poświęcono problematyce bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach wgłębnych, zagrożonych obrywaniem się brył i mas skalnych w związku ze stałym wzrostem głębokości prowadzonej eksploatacji. Dyrektor OUG we Wrocławiu zwrócił uwagę na rolę przedsiębiorców w stosowaniu zasad dobrych praktyk w odniesieniu do bezpieczeństwa robót realizowanych w warunkach prawnych wynikających z postępującej deregulacji przepisów, sukcesywnie prowadzącej do ograniczania ich szczegółowości. Burmistrz Strzegomia zaprosił przedsiębiorców do przystąpienia do Klastra Kamieniarskiego w Strzegomiu, powołanego w roku 2013, którego celami są m.in. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i popularyzacja osiągnięć technologicznych oraz powiązanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z rozwojem technologii w branży kamieniarskiej - zagadnieniami omawianymi na spotkaniu. Wskazano na korzyści wynikające z połączenia potencjałów i doświadczeń poszczególnych przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów tak specyficznej branży jak eksploatacja bloczna złóż granitu. Na przykładzie Polskiego Związku Producentów Kruszyw przedstawiono przedsiębiorcom korzyści wynikające ze zrzeszania się w organizacje producenckie.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Strzegomia, przedsiębiorcy, kierownicy ruchu zakładów górniczych oraz przedstawiciele OUG we Wrocławiu.

do góry