Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warsztaty dotyczące ochrony środowiska w górnictwie i (..)

Warsztaty dotyczące ochrony środowiska w górnictwie i jej uwarunkowań prawnych

12 Czerwca 2015

11 czerwca br. Geolog Województwa Dolnośląskiego wraz z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, w ramach współpracy między organami administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego, zorganizowali warsztaty poświęcone tematyce z zakresu geologii, górnictwa odkrywkowego, ochrony środowiska, hydrogeologii, a także administracji samorządowej i przepisów prawa. Było to 7. spotkanie z tego cyklu, w trakcie którego zastępca dyrektora OUG we Wrocławiu przedstawiła w sposób przekrojowy zagadnienia dotyczące  odpadów wydobywczych, rekultywacji gruntów  i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w aspekcie uwarunkowań prawno-organizacyjnych funkcjonowania zakładów górniczych.

            Ponadto, w ramach wymiany doświadczeń, omówione zostały zagadnienia ochrony środowiska, najczęstsze oraz problemowe przypadki nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakładach górniczych, a także zakres i sposób współpracy obu instytucji.

do góry