Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych odkrywkowych zakładów górniczych

27 Kwietnia 2023

W Czatkowicach, 26 kwietnia br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice”, odbyło się spotkanie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych odkrywkowych zakładów górniczych.

Celem spotkania było omówienie konieczności podejmowania działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w świetle zaistniałych w ostatnich latach wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

Podczas obrad poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

  • zagrożenia osuwiskowego na przykładach, zaistniałych w ostatnim okresie, niebezpiecznych zdarzeń polegających na przemieszczeniu się mas skalnych budujących zbocze,
  • wypadków zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie,
  • bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych,
  • uregulowań wynikających z Prawa budowlanego w zakresie dot. realizacji obiektów budowlanych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Ponadto przedstawiona została informacja dotycząca wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2022 r. w wybranych odkrywkowych zakładach górniczych. Przedyskutowano także propozycje możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych.

do góry