Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

25 Kwietnia 2023

W poniedziałek, 24 kwietnia br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program obrad obejmował m.in.:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny. Promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
 • omówienie okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń, po zakończeniu ich badań przez OUG w Rybniku, w tym:
  • tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w wyniku wstrząsu górotworu o energii 5,5 x 10J w dniu 4 listopada 2022 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, w rejonie ściany M-6a w pokładzie 712/2 - 712/1-2 i 712/1-2 - 713/1 w części 712/1-2 - 713/1,
  • pożaru zaistniałego w dniu 18 listopada 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia;
 • omówienie prowadzenia robót górniczych w rejonie szczególnie zagrożonym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk”;
 • obowiązki przedsiębiorcy w procesie odwadniania podziemnych zakładów górniczych;
 • aktualny stan likwidacji zakładu górniczego SRK S.A. KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III”;
 • działania podjęte w celu poprawy stanu kolejek podwieszonych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice;
 • przedstawienie zmian w obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry