Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa opolskiego

11 Października 2018

W środę, 10 października br. w Dziergowicach odbyło się cykliczne spotkanie zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa opolskiego, będących w nadzorze urzędu. W spotkaniu uczestniczyli także: przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Starostwa Powiatowego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu i Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Celem spotkania było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w zakładach górniczych, a także nieprawidłowości i problemów związanych z odkrywkową eksploatacją kopalin. Przybliżono zmiany w przepisach postępowania administracyjnego i prawa przedsiębiorców.

W trakcie obrad omówiono:

  • przyczyny wypadku śmiertelnego w zakładzie górniczym Kobylice Południe,
  • nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli zakładów górniczych,
  • formalną stronę rekultywacji i likwidacji zakładu górniczego,
  • zagrożenia naturalne,
  • zagadnienia związane z przekazywaniem dokumentacji mierniczo - geologicznej zlikwidowanego odkrywkowego zakładu górniczego do Archiwum Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej WUG w Katowicach,
  • rekultywację i zagospodarowanie wyrobiska na przykładzie Kopalni Bierawa.

Na zakończenie dyrektor OUG w Gliwicach podkreślił wagę organizowanych cyklicznie spotkań wskazując, że służą one wymianie doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów terytorialnych i Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach.

 

do góry