Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego

26 Października 2017

W środę, 25 października br. w Kłomnicach odbyło się cykliczne spotkanie zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego, będących w nadzorze urzędu. W obradach uczestniczyli także: Geolog Wojewódzki Województwa Śląskiego, przedstawiciel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, przedstawiciele Starostw: Myszkowa, Lublińca, Kłobucka, Tarnowskich Gór oraz Urzędu Miasta Częstochowy.

Celem spotkania było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym, a także nieprawidłowości i problemów związanych z odkrywkową eksploatacją kopalin oraz przybliżenie zmian w przepisach dotyczących zagrożeń naturalnych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Dyrektor OUG w Gliwicach zaprezentował aktualny stan bezpieczeństwa w górnictwie w 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. Następnie omówiono:

  • wypadek ciężki, który zdarzył się w Zakładach Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim Kopalni Wapienia „Kamień Śląski” w Otmicach,
  • zagadnienia związane z rekultywacją i zagospodarowaniem wyrobiska na przykładzie Kopalni Lipówka,
  • wybrane zagadnienia prawne dotyczące załatwiania spraw w urzędach górniczych na gruncie zmian przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • zagrożenia naturalne w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • zagadnienia związane z dokumentacją mierniczą w zakładach górniczych,
  • aspekty formalne likwidacji zakładów górniczych.

Na zakończenie obrad dyrektor OUG w Gliwicach podkreślił, że organizowane cyklicznie spotkania służą również wymianie doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów terytorialnych i Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach.    

 

do góry