Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

27 Października 2017

W czwartek, 26 października br. w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” w Rudzie Śląskiej Ruch Pokój odbyło się 24 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w Katowicach, przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wyższego Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w Katowicach oraz zakładów górniczych: KWK „Ruda”, KWK „Pokój I” i KWK „Wujek”.  

Na wstępie omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego, dotyczących istotnych przedsięwzięć związanych z usuwaniem negatywnych skutków eksploatacji górniczej prowadzonej pod terenami miasta Ruda Śląska, w szczególności dotyczących:

  • doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji stosunków wodnych na terenie Gminy Ruda Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopień w rejonie koryta potoku Bielszowickiego,
  • robót hydrotechnicznych prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej,
  • informacji z zakresu wykonanych prac remontowych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów.

Ponadto przedstawiono sprawozdania z przebiegu eksploatacji dokonanej w okresie II i III kwartału 2017 r. oraz planowanej eksploatacji na okres III kwartału 2017 r. i I kwartału 2018 r. Omówiono również realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych w okresie sprawozdawczym.

Poruszono również problemy związane z: 

  • aktualnym stanem likwidacji zakładu górniczego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”,
  • odpowiedzialnością za usuwanie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego na terenie likwidowanej, oznaczonej części zakładu górniczego „Pokój I”,
  • realizacją napraw szkód górniczych w granicach miasta Ruda Śląska,
  • nielegalną eksploatacją w granicach miasta Ruda Śląska,
  • naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, po likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych po reaktywacji starych zrobów,
  • założeniami planowanej eksploatacji PGG sp. z o.o. O/KWK Ruda na lata 2018-2020 w aspekcie uzgodnień z głównymi użytkownikami powierzchni.
do góry