Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

23 Października 2013
W dniu 23 października 2013 r. odbyło się spotkanie zastępców dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach – Andrzeja Janika i Mariana Jasionowskiego – z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych na obszarach powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego w województwie łódzkim. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Starosty Powiatu Skierniewickiego.
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom gospodarowania złożami kopalin w procesie ich wydobywania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz sprawom bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
Podczas spotkania zastępcy dyrektora OUG w Kielcach przedstawili w szczególności – w formie prezentacji multimedialnych – regulacje wprowadzone przepisami ww. ustawy, dotyczące zasad i warunków podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż a także stan bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy szczególnie żywo interesowali się sprawami dotyczącymi wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji wskazując przy tym na ponoszone przez nich straty powodowane nieuczciwą konkurencją działających nielegalnie podmiotów.
do góry