Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/16 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

16 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

23 Października 2013
W dniu 23 października 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 16 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele Urzędu Miasta, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz przedstawiciele kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Bielszowice", "Bolesław Śmiały", "Halemba-Wirek" i "Budryk".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2013r. oraz zakres eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2013r. i w I kwartale 2014r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Szczególną uwagę zwrócono na realizację robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kopalnię "Bielszowice" na terenie dzielnicy Borowa Wieś.
do góry