Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu otworowych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Warszawie

4 Listopada 2016

W czwartek, 3 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu otworowych zakładów górniczych i zakładów wykonujących roboty geologiczne, nadzorowanych przez Urząd.

   Podczas obrad omówiono:

  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne,
  • zasady prawidłowego sporządzania planów ruchu i dodatków do planów ruchu w nawiązaniu do obowiązujących przepisów,
  • zmiany przepisów w sprawie kwalifikacji górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Warszawie w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych rodzajów górnictwa otworowego i wiertnictwa, w tym prowadzący poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, wydobywanie wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także wykonujący wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz inne roboty geologiczne. Obecni byli także przedstawiciele podmiotów wykonujących specjalistyczne czynności w ruchu.

do góry