Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

4 Listopada 2016

W czwartek, 3 listopada br. w Węglokoks Kraj sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary w Piekarach Śląskich odbyło się 21. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia w Tychach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o. oraz kopalń: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”.

Na wstępie omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu Porozumiewawczego, związanych z usuwaniem skutków eksploatacji górniczej pod terenami miasta. Ponadto poinformowano o  zakończeniu dwóch przedsięwzięć:

  • rektyfikacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Roździeńskiego nr 15 i 17,
  • budowy przepompowni dla odwadniania niecki zalewowej przy ul. Komunardów.

Dużo uwagi poświęcono rozpoczętemu remontowi wiaduktu w ciągu ul. Bednorza i związanej z tym zmianie organizacji ruchu kołowego. Następnie zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji dokonanej w okresie II i III kwartału 2016 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. Z zaprezentowanych materiałów wynikało, że Węglokoks Kraj sp. z o.o. jest jedynym przedsiębiorcą prowadzącym eksploatację górniczą obejmującą swym wpływem tereny miasta Piekary Śląskie. Omówiono również realizację planu usuwania szkód górniczych w 2016 r.

Przedstawiciel zakładów górniczych KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”, należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawił aktualny stan przedsięwzięć związanych z likwidacją tych zakładów górniczych.

do góry