Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz kierownikami ruchu zakładów

23 Marca 2023

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, w środę 22 marca br., odbyło się okresowe spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz kierownikami ruchu zakładów. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • zasady zgłaszania do dyrektora OUG w Katowicach wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach od ostatniego spotkania, czyli od 16 grudnia 2022 r. oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry