Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

21 Marca 2023

W piątek, 17 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy, służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia „Lipkowa Góra”.

W obradach wzięli również udział przedstawiciele firm podwykonawczych świadczących usługi w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Tematem spotkania było omówienie:

  • stanu wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych, w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i niestwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnych.

Spotkanie było zorganizowane w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na rok 2023.

do góry