Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Września 2018

W środę, 26 września br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Naradę prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

 

Podczas narady omówiono:

 

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych;
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w bieżącym roku w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • zasady zawiadamiania dyrektora OUG o wypadkach i zdarzeniach, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;
  • zasady opracowania dokumentacji (technologie, instrukcje) dla prawidłowego wykonywania robót górniczych;
  • zasady rejestracji obrazu w wyrobiskach zagrożonych wybuchem i rodzaje sprzętu wykorzystywanego do takich prac oraz wymagane warunki bezpieczeństwa;
  • zasady opracowania dokumentacji dla prawidłowej eksploatacji przenośników taśmowych.
do góry