Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wymiana wiedzy i doświadczeń Szefów Europejskich (..)

Wymiana wiedzy i doświadczeń Szefów Europejskich Urzędów Górniczych

25 Września 2018

W dniach 24-25 września w Salzburgu (Austria) odbyło się XXIV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji nadzoru górniczego z 13 krajów.  Głównymi tematami obrad były: planowanie kryzysowe i reagowanie na sytuacje kryzysowe w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych. Trzyosobowej delegacji polskiej przewodniczył prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

 

Tegoroczne spotkanie pozwoliło na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu: planowania kryzysowego i reagowania na sytuacje kryzysowe w górnictwie. Rozwój technologii i techniki górniczej przyczynił się w ostatnich latach do minimalizacji ryzyk względem pracowników kopalń, społeczności lokalnych oraz środowiska. W przyjętym na spotkaniu memorandum stwierdzono, że planowanie kryzysowe i reagowanie na kryzys, powinno zostać bezwzględnie ujęte w ramy prawne, co ma stanowić gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób, środowiska oraz obiektów budowlanych. Stwierdzono, że kompetencja osób dozoru oraz pracowników przyczynia się do zapobiegania wypadkom, a identyfikacja, ocena, monitorowanie oraz środki zapobiegawcze stosowane względem zagrożeń, to podstawowe narzędzia w przeciwdziałaniu wypadkom. Z kolei odpowiednie i efektywne planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej powinno być obowiązkowe dla wszystkich typów działalności górniczej. Podkreślono też, że instruktaż i szkolenie z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe oraz krajowa i międzynarodowa solidarność w zakresie akcji ratowniczych jest fundamentalnym gwarantem bezpieczeństwa osób w, oraz w pobliżu zakładu górniczego. W dokumencie szefowie europejskich urzędów górniczych apelują o dalszą wymianę wiedzy oraz rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie ratownictwa górniczego.

 

Memorandum podpisało 14 przedstawicieli nadzoru górniczego z 13 krajów (Niemcy były reprezentowane podczas wydarzenia przez dwóch przedstawicieli w związku z organizacją nadzoru górniczego w tym kraju).

 

Ustalono, że przyszłoroczne XXV Spotkanie odbędzie się w Niemczech, w Brandenburgii, a jego tematem będzie „Ochrona społeczności lokalnej i środowiska w związku z działalnością górniczą prowadzoną obecnie i w przeszłości”.

 

Warto dodać, że podczas XXIV Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych w Salzburgu, Wyższy Urząd Górniczy przedstawił prezentację tematyczną pt. Planowanie kryzysowe i reagowanie na sytuacje kryzysowe w podziemnych zakładach górniczych w Polsce. Natomiast  w części obrad poświęconej wypadkom w górnictwie przedstawił stan wypadkowości w polskim górnictwie.

 

Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych są wydarzeniem cyklicznym. Każdego roku jego gospodarzami i organizatorami są kolejni przedstawiciele nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich. Głównym celem tych wydarzeń jest przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie regulacji prawnych i funkcjonowania organów nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich.

 

Wyższy Urząd Górniczy był organizatorem takich spotkań trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu oraz w 2011 r. w Krakowie.

 

do góry