Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych eksploatujących solanki, wody lecznicze i termalne

13 Października 2015

12 października br. w zakładzie górniczym Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych eksploatujących solanki, wody lecznicze i termalne. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha i dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG.

Celem spotkania było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie otworowym, najczęściej występujących nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli zakładów górniczych, niebezpiecznych zachowań pracowników, problemów związanych z eksploatacją wód oraz w trakcie prowadzenia wierceń objętych planem ruchu (w obszarach górniczych wyznaczonych dla tych kopalin).

Przedstawiciele WUG omówili kwestie dotyczące: sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej, kwalifikacji osób dozoru w zakładach górniczych eksploatujących solanki, wody lecznicze i termalne oraz spraw budowlanych.

Na mocy porozumienia z 26 lutego 2013 r. zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru górniczego w naradzie brał udział również Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie.

W trakcie spotkania omówiono ponadto zagadnienia związane z optymalnym zagospodarowaniem złóż kopalin i ograniczeniem uciążliwości oddziaływania eksploatacji na środowisko oraz problemy zagospodarowania terenów górniczych.

do góry