Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych

19 Października 2016

We wtorek, 18 października br. kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zorganizowało spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

 Program obrad obejmował m.in. następujące tematy:

  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych,
  • wymagania dotyczące rekultywacji i gospodarki odpadami na terenie zakładów górniczych,
  • wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w Prawie wodnym, w aspekcie prowadzenia ruchu zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w 2016 r.

Ponadto omówiono kwestie dotyczące:

  • nielegalnej eksploatacji kopalin,
  • planowania przestrzennego,
  • wznowienia stwierdzania kwalifikacji osób dozoru ruchu,
  • zakresów czynności i obowiązków osób dozoru ruchu,
  • pozwoleń wodnoprawnych wymaganych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
do góry