Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy w Poznaniu i Szczecinie

19 Października 2016

We wtorek, 18 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy w Poznaniu i Szczecinie. Zostało ono zorganizowane w ramach Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

Tematykę spotkania poświęcono wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających  na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

W trakcie obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości, stwierdzone na podstawie dochodzeń powypadkowych,
  • zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Ponadto strony określiły zakres planowanych działań na 2017 r., wynikający z kompetencji OUG i PIP, w obszarach objętych działalnością górniczą.

do góry