Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych

30 Października 2017

W piątek, 27 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych oraz otworowych zakładów górniczych nadzorowanych przez urząd.

Program obrad prowadzonych przez dyrektora urzędu obejmował m.in. omówienie:

  • stanu wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych;
  • likwidacji zakładów górniczych po zakończeniu eksploatacji;
  • zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. w odniesieniu do prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych;
  • wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w 2017 r.

Ponadto w trakcie dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące:

  • nielegalnej eksploatacji kopalin,
  • planowania przestrzennego,
  • pozwoleń wodnoprawnych wymaganych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
do góry