Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu (..)

Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w zakresie uwzględnienia potrzeb sektora wydobywczego

27 Października 2017

W czwartek, 26 października br. w Urzędzie Morskim w Gdyni, z inicjatywy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działającego również w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie, odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie uwzględnienia potrzeb sektora wydobywczego.

W obradach uczestniczyli m.in przedstawiciele: Urzędów Morskich, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, przedsiębiorców posiadających koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie bądź wydobywanie kopalin w granicach obszarów morskich oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

W trakcie spotkania omówiono propozycje zapisów dotyczących potrzeb sektora wydobywczego, jakie powinny się znaleźć w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.

do góry