Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz przedstawicielami podmiotów obcych wykonujących roboty strzałowe

21 Kwietnia 2016

20 kwietnia br. z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych oraz przedstawicielami podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie,
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych, w tym niebezpieczne zachowania pracowników,
  • wybrane problemy związane z wydawaniem decyzji na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz decyzji na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego w zakładach górniczych,             a także ze zmianami, cofaniem i uchylaniem takich decyzji.

Ponadto przedstawiono uczestnikom ostatnie zmiany w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Tematyka szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. W toku dyskusji wyjaśniono szereg wątpliwości związanych z organizacją  robót strzałowych, wydawaniem pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego.

do góry