Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”

21 Kwietnia 2016

20 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. W naradzie, której przewodniczył  dyrektor OUG w Gliwicach wzięli udział przedstawiciele: Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Węglokoksu Kraj Sp. z o.o.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. i w I kwartale 2016 r,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wnioski wynikające z zakończonych przez Urząd badań wypadków i zdarzeń.

W trakcie prezentacji wyników kontroli przeprowadzanych przez OUG w Gliwicach, wskazano na nieprawidłowy stan obudowy w ścianach oraz przenośników taśmowych i zgrzebłowych, jako powtarzającą się przyczynę wstrzymywania robót górniczych i eksploatacji maszyn i urządzeń. Omówiono również nieprawidłowości związane z eksploatacją, stanem technicznym i ewidencjonowaniem wciągników i wciągarek z napędem ręcznym, stosowanych w nadzorowanych zakładach górniczych.

Zwrócono także uwagę na konieczność:

  • przeprowadzania analizy zasadności utrzymywania wyrobisk przewietrzanych wentylacją odrębną za frontami ścian oraz wykonywania izolacji otoczenia tych wyrobisk, dla zapobieżenia zagrożenia pożarami endogenicznymi,
  • skutecznego egzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie konserwacji, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, między innymi w zakresie zakazu pracy przy otwartych urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem.
do góry