Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego (..)

Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

11 Grudnia 2018

W poniedziałek, 10 grudnia br.  z inicjatywy dyrektora  Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska oraz dyrektorem Departamentu Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obrady zostały zorganizowane w  ramach kontynuacji współpracy wynikającej z porozumienia z dnia  4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas spotkania przedstawiono wybrane problemy związane z przetwarzaniem odpadów w zakładach górniczych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska oraz analizę zgłoszeń z roku 2018, dotyczących uciążliwości związanych z emisją hałasu i zapylenia.

Następnie szczegółowo omówiono wybrane sytuacje problemowe  związane z prowadzeniem rekultywacji polegającej na odzysku odpadów w wyrobiskach odkrywkowych. Spotkanie zakończono deklaracją prowadzenia wzajemnej współpracy oraz szybkiej wymiany informacji, które dotyczą zgłoszonych nieprawidłowości.

do góry