Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w (..)

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie Oddział w Lublinie

12 Grudnia 2018

We wtorek,11 grudnia br., odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa oraz przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie Oddział w Lublinie z dyrektorem oraz inspektorami OUG w Krośnie.

Spotkanie zorganizowano celem realizacji porozumienia  zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego oraz urzędów górniczych.

W trakcie obrad  omówiono między innymi:

  • wybrane zdarzenia zaistniałe w roku bieżącym w górnictwie otworowym i w trakcie prowadzenia robót geologicznych,
  • tryb prowadzenia czynności kontrolnych w związku z wymogami przepisów prawnych,
  • możliwości współdziałania organów UDT oraz OUG.

Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące  badań i dopuszczeń do eksploatacji  zbiorników ciśnieniowych i instalacji technicznych eksploatowanych w zakładach górniczych, zasad użytkowania  urządzeń transportu bliskiego, a także kontynuowania dalszej współpracy w zakresie oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne, w szczególności podczas zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia, wypadku ciężkiego lub śmiertelnego.

do góry