Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa (..)

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

7 Grudnia 2016

We wtorek, 6 grudnia br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu, odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Poznaniu oraz dyrektorów OUG w Gdańsku i Wrocławiu z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz Oddziału tej spółki w Zielonej Górze.

Celem spotkania było omówienie tematyki związanej z procedurą sporządzania i zatwierdzania planów ruchu.

W trakcie obrad omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  • struktury organizacyjnej PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze,
  • warunków prowadzenia próbnej eksploatacji,
  • zgodności planów ruchu z zatwierdzonymi dodatkami do projektów robót geologicznych,
  • zakresu kompetencji kierowników ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne określanych w planie ruchu, dotyczących odstąpienia od jego realizacji.
do góry