Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Oddziałów Terenowych (..)

Spotkanie z przedstawicielami Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim

8 Grudnia 2016

We wtorek, 6 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dyrektorami Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibami w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestniczyli w nim także kierownicy pionów Oddziału UDT z siedzibą w Kielcach. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w zakresie wykonywania dozoru technicznego oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych. W czasie obrad omówiono sprawy bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w zakładach górniczych.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

do góry