Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa (..)

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze

6 Października 2022

We wtorek, 4 października br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz generalnego wykonawcy w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z inwestycją realizowaną na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (specustawa).

Podczas obrad omówiono m.in.:

  •  zasady wzajemnej współpracy w trakcie trwania inwestycji na terenie zakładu górniczego,
  • procedowanie istotnych zmian w dokumentacji budowlanej,
  • konieczność spełnienia wymogów art. 121 ustawy Pgig z uwzględnieniem wymagań dla pracowników obcojęzycznych,
  • dopuszczenie do pracy pracowników oraz zapewnienie osób posiadających wymagane kwalifikacje,
  • zasady zgłaszania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
  • zasady dopuszczeń maszyn i urządzeń z uwagi na prowadzenie robót budowlanych w ruchu czynnego zakładu górniczego,
  • zmiany ustawy o odpadach, wprowadzającej od 01.01.2023 r. nową kategorię odpadów, tj. odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zasady rozruchu i wprowadzenia do planu ruchu obiektów budowlanych.
do góry