Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

4 Października 2022

W poniedziałek, 3 października br. odbyło się spotkanie kierownictwa oraz pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, osobami dozoru ruchu oraz osobami pełniącymi funkcję służby mierniczo-geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych.

W trakcie obrad omówiono m.in.: 

  • istotne zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • zagadnienia związane z prowadzeniem eksploatacji spod lustra wody przy użyciu urządzeń pływających,
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych,
  • stosowanie w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Spotkanie miało charakter szkoleniowy i obejmowało zakłady górnicze w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz obszarów morskich RP.

do góry